DZIAŁAJ, INWESTUJ, BUDUJ
Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

Działaj, inwestuj, buduj z lokalną społecznością” to projekt dedykowany inwestorom, którzy są gotowi do realizawania swoich działań z otwartością na lokalną społeczność. Na przykładzie organizacji pozarządowych – tych, które już istnieją i tych, które mogą powstać w przestrzeni lokalnej pokazujemy jak współpracować z lokalną społecznością, jak inwestować, aby wspierać przestrzeń, w której chcemy żyć lub, w której pracujemy, działamy.

Zdecydowaliśmy się na współpracę z organizacjami społecznymi, bo to właśnie społecznicy w odróżnieniu od prywatnych inwestorów nastawionych na zysk te idee rozumieją. W organizacjach społecznych tkwi ogromna siła i potencjał, aby polepszać sytuację lokalnych społeczności, odpowiadać na zaistniałe problemy oraz organizować zatrudnienie. I to właśnie zatrudnienie jest centralnym elementem naszego projektu, w ramach którego testujemy jak inwestycja społeczna podejmowana przez organizację pozarządową może przełamywać bariery zatrudnienia

Projekt jest realizowany przez Fundację Żywa Przestrzeń – organizację pozarządową, która w ramach testowania innowacji społecznej:

  • sama organizuje inwestycję w przestrzeni lokalnej, która w swoim założeniu ma przełamywać bariery zatrudnienia

,,W przestrzeni publicznej, przy remizie w Bryńsku powstaje kompleks zduński – kuchnia z fajerami, piec chlebowy, piec na pizzę, grill, wędzarnia. Wybór tej inwestycji nie jest przypadkowy. Dzięki tej inwestycji zaczniemy świadczyć usługi zduńskie jako fundacja, wyszkolimy osoby z lokalnej społeczności z tworzenia pieców przez co zwiększymy ich kwalifikacje i pozycję na rynku pracy, natomiast w przestrzeni publicznej powstanie miejsce, dzięki któremu Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, czy też animatorzy z Fundacji Żywa Przestrzeń będą mogli świadczyć usługi dla szkół, turystów, indywidualnych klientów – np.  warsztaty dziedzictwa kulturowego – podpłomyki na fajerkach, pieczenie chleba, wędzenie, organizacja turystyki przetworowej, wspólne gotowanie, organizacja imprez plenerowych. Inwestycja sama w sobie będzie więc impulsem do dalszego wielowymiarowego rozwoju lokalnej społeczności”.

  • współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, pozyskuje informacje o problemach i barierach w zatrudnieniu

,,Do współpracy zaprosiliśmy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, Koła Gospodyń Wiejskich i grupy nieformalne z różnych województw, działające w różnych obszarach tematycznych, będące na różnych etapach rozwoju, zatrudnające pracowników, chcące zatrudnić i nie wyobrażające sobie możliwości zatrudnienia kogokolwiek w swoich strukturach”

  • organizuje ten narzędziownik, który mam być realnym wsparciem dla organizacji pozarządowych

,,Chcemy wzmocnić organizacje pozarządowe pokazując w tej publikacji wiedzę i narzędzia, które pokazują możliwości NGO w zakresie zatrudnienia. Krok po kroku, od organizacji i jej zasobów, poprzez  narzędzia współpracy z lokalną społecznością, aż po organizację inwestycji w przestrzeni lokalnej chcemy zwiększyć gotowość organizacji pozarządowych do zatrudnienia, przełamać lęk i bariery z tym związane, zainspirować do działania na rzecz i z lokalną społecznością”

EBOOK BĘDZIE DOSTĘPNY ZA DARMO JUŻ WKROTCE!!

Projekt innowacyjny ,,Działaj, inwestuj, buduj z lokalną społecznością” jest realizowany w ramach projektu grantowego TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”, www.transferhub.pl

 

EBOOK SKŁADA SIĘ Z NASTEPUJĄCYCH MODUŁÓW

Co znajduje się w ebooku?

CHCĘ OTRZYMAĆ NA MAILA INFORMACJE JAK E-BOOK BĘDZIE DOSTĘPNY
.